Hakkında
0
Yükleniyor...

ATİLLA OKAN

1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı (DTMK) Çalgı Yapım Bölümü’nün Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı’nda lisans programını bitirdi. Aynı yıl, okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmalarına başladı

Hakkımda

2001 yılında Türk Dünyası Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tamamladı.
2003 yılında koordinatörlüğünü Ecevit Tunalı’nın yürüttüğü “Keman Yapım Sanatı” isimli workshop’a katıldı.
2004 yılında Ecevit Tunalı Atölyesi’nde keman yapımı ve restorasyonu üzerine çalışmalar yaptı.
2006 yılı itibariyle Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın düzenlediği Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışmaları’nda yapmış olduğu kemanları, ödül olarak takdim edildi.
2007 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın düzenlediği Ecevit Tunalı’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü ‘’1. Keman Yapım Günleri’nde’’ workshop uygulayıcısı olarak görev aldı.
2008 yılında “1. Uluslararası Nuri İyicil Keman Yarışması’nda keman atölyesinde görev aldı.
2009 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın düzenlediği Ecevit Tunalı’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü ‘’2. Keman Yapım Günleri’nde’’ workshop uygulayıcısı olarak görev aldı.
2013 yılında Ege Üniversitesi DTMK Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı’na atandı. Bu görevi 2016 yılına kadar devam ettirdi.
2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan ‘’Julie Reed Yeboah Restoration and Consultation’’ atölyesinde eski İtalyan kemanları ve bu kemanlarda uygulanan restorasyon teknikleri üzerine incelemelerde ve çalışmalarda bulundu.
Okan, stüdyosunda yapmış olduğu kemanlarda geleneksel İtalyan yapımcılarının modellerini kullanmaktadır.
Halen, Ege Üniversitesi DTMK Çalgı Yapım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir.
Atilla Okan, eşi Hanife ve kızı Su ile birliklte İzmir’de yaşamaktadır.

About Me

In 1995, he graduated from Ege University State Turkish Music Conservatory (STMC) Instrument Making Department in String Instruments. In the same year, he started working as a lecturer at his school.
In 2001, he completed his master's degree at the Turkish World Institute, Department of Turkish Folklore.
In 2003, he participated in the workshop titled "The Art of Violin Making" which was coordinated by Ecevit Tunalı.
In 2004, he worked at Ecevit Tunalı Workshop on violin making and restoration.
As of 2006, the violins which he made were presented as a reward in the National Gülden Turalı Violin Contests organized by Mersin University State Conservatory
In 2007, he worked as a workshop practitioner in the ‘’First Violin Making Days" in which the coordinator was Ecevit Tunalı, organized by Mersin University State Conservatory
In 2008, he took part in the violin workshop at the ‘’First International Nuri İyicil Violin Competition’’
In 2009, he worked as a workshop practitioner in the ‘’Second Violin Making Days" in which the coordinator was Ecevit Tunalı, organized by Mersin University State Conservatory
In 2013, he was appointed as the head of Ege University STMC Instrument Making Department-String Instruments. He continued this task until 2016
In 2014, in the workshop of 'Julie Reed Yeboah Restoration and Consultation' located in New York, USA, he made observations and studies on the old Italian violins and the restoration techniques applied on these violins
Okan, uses the models of traditional Italian producers in the violins he made in his studio
He is still working as a lecturer at Ege University STMC, Department of Instrument Making
Atilla Okan lives in Izmir with his lovely wife Hanife and sweet daughter Su.

Scroll
or hold